רקע


אשכול רשויות גליל מזרחי מבקש לקדם תהליכים ומיזמים החוצים את המסגרות המקומיות של הרשויות ולהביא לידי ביטוי את היתרונות לפעולה במישור האזורי. האשכול פועל להוביל ולקדם תהליכי פיתוח כלכלי וחברתי ולייצר מנופי שינוי חדשניים לטובת עתיד האזור. 


אחד הנושאים שהוחלט להתמקד בו הוא טיפוח מצוינות מדעית אזורית.
ייחודו של המיזם ביצירת מערכת תמיכה משמעותית למערכות החינוך בתחום המדעים והטכנולוגיה המבוססת על נכסים וחוזקות מהאזור – מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר ותעשייה. פעולה זו תגביר את מעורבות המומחים מתחום המדעים והטכנולוגיה במערכות החינוך ותוביל לתוצאות חינוכיות משמעותיות.

עבור לתוכן העמוד