מטרות המיזם

הוגדרו מטרות שונות למיזם בשלושה טווחי זמן: קצר, בינוני וארוך.
טווח קצר
הגדלת הזיקה למדעים וטכנולוגיה (ברצף גילאי מגן עד יב')
מתן הזדמנות שווה לכל תלמידי האזור להיחשף לתחום המדעים והטכנולוגיה ולבחור להתמחות בו
פיתוח מיומנויות חשיבה מדעיות בדגש על חקר מדעי בקרב לומדים
טיפוח מצוינות מדעית 
קידום מקצועי של מורי מדעים ולבורנטים

טווח בינוני
הגדלת מספר התלמידים הבוחרים ומתמידים בלימודי מדעים וטכנולוגיה בהיקף 5 יחידות לימוד מכיתה י'
הגדלת מספר התלמידים הכותבים עבודת גמר בהיקף 5 יחידות לימוד במדעים וטכנולוגיה כחלק מבחינות הבגרות

טווח ארוך
הגדלת מספר בוגרי מערכות החינוך המשתלבים ומצליחים בלימודים באקדמיה בדגש על הפקולטות למדעים
הגדלת מספר הבוגרים הבוחרים להשתקע בגליל המזרחי במוסדות חינוך/ בתעשיות/ מכוני מחקר 

עבור לתוכן העמוד