חזון המיזם המדעי

בגליל המזרחי יוקם מארג אזורי מיטבי לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי, תוך מינוף המצוינות בהוראה, למידה ובנית המנהיגות המדעית. המארג שיפותח, יתבסס ויופעל על-ידי הון אנושי ותשתיות באזור, ישמור על שוויון הזדמנויות ויעלה את החוסן החברתי-קהילתי.

עבור לתוכן העמוד