רקע כללי

בעידודם ובהנחייתם של קרן רש"י, משרד החינוך, "קדם עתידים" וגורמים נוספים, הוחלט על הקמת מרכז אקדמי לנוער בדגש על מדעים, במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. מרכז זה הוקם בתמיכה ושיתוף המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל חי ופועל כחלק ממערך אקדמי אזורי כולל, הפועל לקידום תחום המדעים בגליל המזרחי והגולן)ראה: גליליום, אשכול רשויות גליל מזרחי)
אשכול גליל מזרחי המייצג 15 רשויות מקדם יחד תהליכים ומיזמים החוצים את המסגרות המקומיות של הרשויות ומביא לידי ביטוי את היתרונות לפעולה במישור האזורי. יו"ר האשכול, אלי מלכה, ראש המועצה האזורית רמת הגולן, יו"ר ועדת ההיגוי של האשכול, ד"ר אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך / מנכ"ל האשכול, נורית צור, מנהלת מיזם גליליום, להעשרה ומצוינות מדעית, ד"ר יפעת לינדר. 
תחום המצוינות בקרב בני הנוער, הנו תחום ההולך מתפתח ותופס תאוצה במוסדות להשכלה גבוהה רבים מתוך צורך חברתי להגביר נגישות להשכלה גבוהה בקרב תלמידי הפריפריה הצפונית של מדינת ישראל תוך דגש על עידוד תלמידים לבחור להתמחות בתחומי המדעים והטכנולוגיה. בשנים האחרונות ישנה ירידה ניכרת במספר לומדי מדעים וטכנולוגיה בבתי הספר התיכון בארץ וירידה בהישגיהם במבחנים הארציים והבין לאומיים (מיצ"ב, מפמ"ר, PISA, TIMMS).
במכללה האקדמית צפת קיימת תשתית הן אקדמית והן פיסית, להקמת מרכז אקדמי לנוער אשר ליבו יהיה העיסוק במדעים בהתבסס על בתי הספר לסיעוד, פזיותרפיה ומעבדה רפואית הקיימים במכללה. המרכז פועל תוך שיתוף פעולה אזורי בין מכללות, מכוני מחקר ותעשייה. שיתוף הפעולה הוא הזדמנות ייחודית להובלת שינוי בתחום החינוך המדעי באזור הגליל המזרחי והגולן. פעילויות המכללות מכוונות הן לתלמידים והן לקידום מקצועי של מורי המדעים. המרכז האקדמי לנוער כולל תוכניות אזוריות ייחודיות שמטרתן להביא לחיזוק הפוטנציאל של תלמידים צעירים באזור הצפון והגדלה משמעותית במספר תלמידי הצפון הפונים, מתקבלים ומצליחים בלימודיהם במוסדות אקדמיים בדגש על הפקולטות המדעיות. 

עבור לתוכן העמוד