ד"ר מוחמד ח'טיב

ד"ר מוחמד ח'טיב (הגדל)

ד"ר מוחמד ח'טיב

דרגה אקדמית: מרצה

תפקידך בחוג\במכללה : סגל בכיר

טלפון במשרד: 046927856

פקס: 046927776

מייל: hatibm@zefat.ac.il

Khatib.health@gmail.com

 

שם המוסד

שם המחלקה

שם התואר

תאריך הענקתו

האוניברסיטה העברית

החוג לחינוך, אונ' חיפה

PHD  חינוך (היבטים תרבותיים בחינוך לבריאות)

2011

האוניברסיטה העברית

בי"ס לבריאות הציבור, האונ' העיברית הדסה

בבריאות הציבור

1992

האוניברסיטה העברית

בי"ס לסיעוד

האונ' העברית הדסה

BA בסיעוד

1986

 

 רשימת פרסומים:

1.    Mohammad Khatib, Shadmi Efrat, Deeb Daoud (2007). Knowledge, Beliefs, and Economic Barriers to Healthcare: A Survey of Diabetic Patients in an Arab-Israeli Town. J. Ambulatory Care Management, Vol. 30, No. 1, pp. 80-86.

 

2.      Mohammad Khatib, Rivka Eizikovits, (2012) Marriage and Couple-hood among Arab youths in Israel. Mifgash, Journal of Social-Educational Work (20) 35 pp.201-226. (Hebrew)

 

3.       Sharkia Rajach, Athamny Esmael, Khatib Mohammad, Sheikh-Muhammad Ahmad, Azem, Abdussalam,  Mahajnah Muhammad (2011). Consanguinity and Its Effect on Morbidity and Congenital disorders among Arabs in Israel . In Plaseska-Karanfilska, D., (ed.) Genetic Disease. CR. InTech- Open Access Publisher (online):
http://www.intechopen.com/articles/show/title/consanguinity-and-its-effect-on-morbidity-and-congenital-disorders-among-arabs-in-israel 

4.      Ahmad Sheikh Mohammad, Ivonne Mansbach-Kleinfeld, Mohammad Khatib (2014) A Preliminary Study of Emotional and Behavioral Problems among Children Living in Unrecognized Villages in the Naqab (in press)           

5.      Mohammad Khatib, Rivka Eizikovits (2014) Attitudes towards intimate relationships and marriage among young Arabs in Israel. (in press)

6.      Salam Hadid, Mohammad Khatib (2015). The public’s perception of the status and the image of the nursing profession. Medicine and Law (34) 69-90.

7.      Rajech Sharkia, Muhammad Mahajnah, Esmael Athamny, Mohamad Khatib, Ahmad Sheikh-Muhammad and Abdelnaser Zalan  (2015). Changes in marriage patterns among the Arab community in Israel over a 60-year period Journal of Biosocial Science. Published online: 22 May 2015, doi:10.1017/S0021932015000103

8.       Mohammad Khatib, Salam Hadid (2015). The health professionals' perceptions of   the status and image of the nursing (in press)

 

עבור לתוכן העמוד