אני חייל/ת משוחרר/ת, האם אני פטור/ה מתשלום שכר לימוד בשנה הראשונה ללימודי?

חזרה למדריך למועמד ולסטודנט החדש

 

גם חייל/ת משוחרר/ת מחויב/ת בתשלום שכ"ל על פי הנהלים המוגדרים בתקנון שכ"ל.

במידה והנך זכאי להטבה זו תקבל החזר לחשבון הפיקדון הצבאי שלך בשני מקטעים האחד בסוף סמס' א' והשני בסוף סמס' ב'.

ההחזר יבוצע ישירות ע"י משרד הביטחון.

 

לבירור זכאותך להטבת שנה ראשונה חינם עליך לפנות ליחידה להכוונת חיילים משוחררים בטלפון 03-7776770

עבור לתוכן העמוד