מערכת שעות - תשע"ז

רפואת חרום – שנה א' תשע"ז – סמס' א'

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

08:00-09:00

 

אנגלית

כימיה

506020

דר' ברסלוב

 

גנטיקה

503050

דר' י. וולבלסקי

 

 

 

9:00-10:00

 

 

10:00-11:00

פיזיקה

506010

דר' דבורה פל

 

אנטומיה

506030

דר' רחל ברנד

 

11:00-12:00

 

סטטי. שיטות מחקר

506480

דר' ר. חלאילה

אירנה גרייפר

 

12:00-13:00

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

כימיה - המשך

506020

דר' ברסלוב

 

14:00-15:00

 

תקשורת בינאישית

501210

דר' אתי בהם

 

מידענות: קריאה מדעית

506150

דר' א.ברנזון

 

15:00-16:00

 

 

פיזיולוגיה של מערכות א

2 נ"ז

506050

ר. ברנד/סטרוגו

פתולוגיה

506070

פרופ' י. בן שלמה

 

16:00-17:00

 

 

 

 

17:00-18:00

 

הבעה עברית

 

אנגלית

אנגלית

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

19:00-20:00

 

 

20:00-21:00

 

 

 
רפואת חרום – שנה א' תשע"ז – סמס' ב'

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

08:00-09:00

 

אנגלית

 

 

מבוא לפסיכולוגיה

506160

דר' א. ברוך הרצאה

+

ארנה אחראי תרגיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

ביוכימיה

506470

דר' ברלוסוב

 

10:00-11:00

 

 

11:00-12:00

מיקרוביולוגיה

506040

דר' נדיה גרוזדב

 

 

 

פיזיולוגיה המשך

1 נ"ז

506050

דר' רחל ברנד/סטרוגו

(פעם בשבועיים)

 

 

12:00-13:00

 

 

 

אנטומיה - המשך

506030

דר' ר. ברנד

דר' אלון ברש אמבריולוגיה

 

13:00-14:00

 

אימונולוגיה

506000

פרופ' פיטקובסקי

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

פיזיולוגיה המשך

506050

2 נ"ז

ערן טלאור

(פעם בשבועיים)

 

 

פרמקולוגיה

503760

דר' אוסמה

(במקביל  לפיזיולוגיה פעם בשבועיים 4 ש')

 

 

 

פתולוגיה - המשך

506070

פרופ' י. בן שלמה

 

16:00-17:00

 

 

 

17:00-18:00

אנגלית

אנגלית

 

 

18:00-19:00

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

20:00-21:00

 

 

 

 

סמס' קיץ: קורסים מרוכזים –

506080 עזרה ראשונה emt (2.5 ש"ש)

506100 התנסות אמבולנס (0.5 ש"ש)

506110 התנסות נט"ן/אט"ן (0.5)

 

  רפואת חירום -מערכת שנה א
עבור לתוכן העמוד