תוכנית ההכשרה המעשית

תוכנית ההוראה בשדה הקליני מהווה חלק אינטגראלי מתכנית הלימודים ומאפשרת ללומד לרכוש ולשכלל מיומנויות בין אישיות ומיומנויות להתערבות טיפולית. ההתנסות הקלינית מאפשרת אינטגרציה בין התיאוריה להתערבות בשדה הקליני.

תכנית ההתנסות הקלינית נפרסת כמרכיב הולך ומתעצם על פני שנות הלימוד. תהליך הלמידה בהוראה הקלינית מאופיין בעקרונות הבאים:

  1. מעבר מהיקף מצומצם להיקף רחב.
  2. מעבר מהפשוט למורכב.
  3. מעבר מתלות לעצמאות מוגברת.

לכל תחום קליני יבנו מטרות ויעדים אותם נדרש הלומד להשיג במהלך ההתנסות.

בתום כל התנסות הסטודנט יקבל הערכה בכתב הכוללת הערות מילוליות וציון מסכם. ציון מעבר מינימום 70.

עבור לתוכן העמוד