מטרות ויעדים

מטרות התכנית:

 

1. חשיפת התלמידים לידע עדכני בהיבט תיאורטי ובהיבט יישומי בתחומים הרלוונטיים של מדעי היסוד ויישומם

    הקליני ברפואה הדחופה, מדעי החברה וההתנהגות, אתיקה, משפט, חינוך וקידום הבריאות ברמת הפרט

    והקהילה.

2. פיתוח יכולת ליישם את החומר הנלמד במציאות הקיימת במערכת הבריאות בישראל מתוך נאמנות לכללים

   ועקרונות רפואיים מחד גיסא, ומאידך גיסא שמירה על פתיחות ויצירתיות המאפשרים יישום עקרונות וכללים

    אלה במציאות המורכבת אליה נחשף המטפל ברמת טרום בית החולים.

3. יצירת גופי ידע וכלים התורמים לתהליך ההתמקצעות ולקידום הזהות המקצועית על ידי:

·         הקניית כישורי חשיבה ברמה אקדמית שיאפשרו ניתוח סוגיות מקצועיות וחברתיות הקשורות לתפקודם של הבוגרים.

·         קידום יכולתם של הבוגרים לקרוא ולנתח מחקרים, להבין את המשמעויות, ליזום ולהשתתף במחקרים..

·         הרחבת האופק האקדמי והתעסוקתי.

עבור לתוכן העמוד