שירותים אקדמיים לסטודנט

למענה מהיר, מומלץ לפנות במייל כולל ציון הפרטים האישיים (שם מלא, ת"ז, מסלול לימודים, מהות הפנייה וטלפון לחזרה)

 

מחלקה

טלפון

פקס

מייל

רכזת הרשמה לפניות בנושא מועמדות שהוגשה בלבד

04-6927815

04-6927837

 

מרכזייה

04-6927777

 

 

מזכירות אקדמית

04-6927704/6

04-6927737

 

מדור שכר לימוד

04-6927720/1

04-6927722

Inbalho@Zefat.ac.il

liate@Zefat.ac.il

מרכז קריירה

04-6927831

 

career@zefat.ac.il

מחשוב ותקשורת

04-6927808

04-6927810

support@zefat.ac.il

דיקנאט הסטודנטים

04-6927732

04-6927736

 

מדור בחינות

04-6927752/3

04-6927751

 Exams@zefat.ac.il

ספרייה

04-6927745

04-6927758

library.mail@zefat.ac.il

אגודת הסטודנטים

04-6927754

04-6927765

 Aguda@Zefat.ac.il

מזכירויות חוגים

בית הספר למשפטים

04-6927865

04-6927784

rinas@Zefat.ac.il

 

04-6927780

04-6927784

tzipic@Zefat.ac.il

החוג לסיעוד

04-6927775

04-6927776

diklak@Zefat.ac.il

 

04-6927857

04-6927776

shanibt@zefat.ac.il

החוג למדעי המעבדה הרפואית

04-6927891/2

04-6927894

odeliat@zefat.ac.il

החוג לרפואת חרום

החוג לפיזיותרפיה

04-6927826

04-6927737

ranaj@Zefat.ac.il

החוג למדעי ההתנהגות

04-6927702

04-6927894

hodayae@Zefat.ac.il

החוג למיסטיקה ורוחניות

החוג לעבודה סוציאלית

04-6927710

04-6927763

inbalse@Zefat.ac.il

04-6927760

04-6927763

miriamt@Zefat.ac.il

החוג ללימודים רב תחומיים

04-6927773

04-6927737

galitbd@zefat.ac.il

החוג למערכות מידע קהילתיות

04-6927772

04-6927737

 rolaz@Zefat.ac.il

החוג לספרות אמנות ומוסיקה

04-6927711

04-6927737

 reemo@Zefat.ac.il

עבור לתוכן העמוד