מילואים

ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים)

 

סטודנט במוסדות להשכלה גבוהה זכאי להקלות בשירות המילואים, כפי שנקבע בפקודות מטכ"ל. לפני הפניה לוולת"ם הסטודנטים, מומלץ לפנות ליחידת המילואים האישית ולנסות לתאם את השמ"פ בהתאם לחופשות הסמסטר.

 

שים לב - בתחילת כל סמסטר עליך לידע את יחידתך שהנך סטודנט, ולכן רצוי להביא אישור המעיד על כך ליחידה ולוודא את רישומך כסטודנט שזכאי לוולת"ם.

סטודנט שקיבל זימון לשירות מילואים של יותר מארבעה ימים, ימלא טופס פניה לוולת"ם, ארבעים וחמישה יום לפני מועד המילואים.

 

טפסים ופרטים בנוגע לסטטוס הבקשה ניתן למצוא במשרד דיקאן הסטודנטים.

לידיעתך- טפסי בקשה לוולת"ם הם בגין לימודים בלבד! סיבות אישיות, משקיות, וכדו'- יש להגיש לקצין העיר.

 

 

  התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים התשע"ב 2012
עבור לתוכן העמוד