ריטואלים וטכניקות במיסטיקה יהודית

פרופ' משה אידל

 

מטרות הקורס:

לדון באופייה הריטואלי של היהדות ובטכניקות המיסטיות שהתפתחו במסגרת השלבים השונים של המיסטיקה היהודית .

 

נושאי הקורס:

 

1.       ריטואלים ללא מיתוס במקרא ובחז"ל

2.       עליית "טעמי המצוות" בפילוסופיה היהודית: הראב"ע וריה"ל

3.       טעמי המצוות  אצל הרמב"ם

4.       מיתוס וריטואל בראשית הקבלה.

5.       טעמי הריטואלים אצל הרמב"ן

6.       ספרות הזוהר: בין מיתוסים לטעמי המצוות

7.       טכניקות מיסטיות בתפילה השלהי המאה הי"ג: ר' יוסף אשכנזי ור' יהודה החסיד

8.       דימיון צבעים בתפילה: מיסטיקה ומאגיה בטקסטים אנונימיים

9.       טכניקות מיסטיות אצל ר' אברהם אבולעפיה

10.   טכניקות מסיטיות אצל ממשיכי אבולעפיה: ר' נתן בן סעדיה חראר.

11.   טכניקות מיסטיות ומאגיות אצל ר' יוסף אבן צאייח

12.   המפנה הליטורגי הקבלת צפת

13.   העצמתם של ריטואלים בחסידות המאה הי"ח

14.   עליית של הטכניקות המיסטיות במאה העשרים

 חזרה לרשימת הקורסים

עבור לתוכן העמוד