מבוא לקבלת ספרד

ד"ר סנדרה ולאברג

מטרות הקורס:

נעיין בתכנים המיסטיים השונים של קבלת ספרד ובנושאיה המרכזים, מסוף המאה ה-12 עד המחצית הראשונה של המאה ה-14. נעסוק בהיווצרותם ובהתפתחותם ההיסטורית.

נושאי הקורס:

·         הופעת הקבלה בימי הביניים

·         קבלה ופילוסופיה

·         מעשה בראשית

·         מבנה האלוהות

·         הקבלה בגירונה

·         הקבלה בקסטיליה

·         החוויה המיסטית ודבקות

·         הפרשנות המיסטית

·         הקבלה האקסטטית

·         ספר יצירה ופירושיו הקבליים

·         טעמי מצוות

 חזרה לרשימת הקורסים
עבור לתוכן העמוד