מבוא לשבתאות

ד"ר אורי דייגין

מטרות הקורס:

הקורס יידון בתיאולוגיה השבתאית ובנסיבות החברתיות בהן הופיעה התנועה השבתאית. המשתתפים בקורס יתחקו אחר הבעיה של היחס בין דמות כריזמטית-מיסטית לבין פרשניה המודגמת ע״י יחסי-הגומלין בין שבתאי צבי לבין 'הנביא' שלו נתן מעזה. בקורס תיחקר לעומק סיבת ההצלחה הרבה של התיאולוגיה השבתאית ותידון השאלה שמא הצליח נתן העזתי ליצור תיאולוגיה בין-דתית אוניברסאלית תוך-כדי ניסיונותיו לתת הסברים להתנהגותו האנטינומית של ה-'משיח'.

נושאי הקורס:

·         המשיחיות היהודית לפני שבתאות: דמותו של משיח באגדה, הלכה וסיפורי-עם,

·         רעיונות המשיחיים בספר הזוהר ומשיחיות צפת, המשיחיות של רבי אברהם אבולעפיה.

·         תנועות משיחיות לפני שבתאות: משיחי-שקר במדינות נצרות ואסלם: דוד אלרוי, דוד הראובני ושלמה מלכה וכוי

·         שבתאי צבי בראשית ימיו: תנאיי התפתחותה של אישיות מיסטית-משיחית.

·         שבתאי צבי ונתן מעזה: בעיית יחסי גומלין בין דמות כריזמטית לבין נציגיה.

·         התיאולוגיה השבתאית: תורת האלוהות ותורת נשמתו של המשיח.

·         ההיבטים הפסיכולוגיים של השבתאות ונושא של המרת דת.

·         הנציגים הבולטים של התנועה ודעותיהם: אברהם מיכאל קרדוזו, נחמיה חייא חיון,

·         חיים מלאך, רבי יהושע העשיל בן רבי יוסף צורף

·         התנועה השבתאית אחרי מותו של שבתאי צבי: דינמה ופרנקיזם.

·         שבתאות וחסידות

·         הדיון בנושא מהו סוד ההצלחה של השבתאות ומהי סיבת נפילתה

 

חזרה לרשימת הקורסים

עבור לתוכן העמוד