חסידות: זרמים ותורות

ד"ר דניאל רייזר

מטרות הקורס:

בקורס נבחן את החסידות המזרח-אירופאית שצמחה במחצית השניה של המאה ה-19 ממספר זוויות. נתחיל עם ההקשר ההיסטורי של צמיחתה של החסידות, ונכיר את הפרשנויות של חוקרים שדנו בסוגיה. לצד עיון היסטורי-חברתי (והיסטוריוגרפי), נלמד טקסטים חסידיים רבים, החל בטקסטים מיוחסים למייסד החסידות, ר' ישראל בעל שם (הבעש"ט), ועד טקסטים חסידיים של ימינו. נכיר את הייחודיות של מספר חצרות חסידיים חשובים, כגון חב"ד וברסלב.

נושאי הקורס:

·         היסטוריוגרפיה: חקר החסידות

·         ר' ישראל בעל שם וראשית החסידות

·         דור שני לחסידות - המגיד ובעל התולדות

·         ברסלב

·         החוזה מלובלין וממשיכיו: אישביץ\ שפת אמת וכו

·         חסידות וארץ ישראל

o        חסידות במאה ה-:20

o        חסידות וציונות

o        חסידות ושואה

o        חסידות ומדינה

·         תורת החסידות:

o        דביקות

o        תפיסת האל

o        הצדיק

·         הסיפור החסידי

·         מאגיה וחסידות

 

חזרה לרשימת הקורסים 

 

עבור לתוכן העמוד