חברה, כלכלה וממשל בישראל

מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל

מקור למגוון נתונים המספקים תשתית לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.

מנהל מחקר וכלכלה

מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מפיץ מידע לציבור בתחומי אחריות המשרד. בין התחומים הללו – השקעות, סחר פנים, צרכנות, סחר חוץ, שוק העבודה, הכשרות מקצועיות, אכיפת חוקי עבודה, תחומי מעסיקים ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, כגון ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים.

מכון ירושלים לחקר ישראל

באתר מתפרסמים מחקרים ב במגוון נושאים: ירושלים, הסכסוך הישראלי-פלשתיני, מדיניות סביבתית;  מדיניות חדשנות וצמיחה. וכן שנתון סטטיסטי מפורט של ירושלים.

המוסד לביטוח לאומי- פרסומים ומדיניות חברתית

האתר מאפשר גישה לעבודות המחקר של חוקרי המוסד לביטוח לאומי, לפרסומים שונים על המדיניות החברתית של מוסדות אחרים.

מכון ברוקדייל מאיירס-ג'וינט

מכון ברוקדייל הוא המרכז המוביל בארץ למחקר חברתי יישומי והוא משרת את ישראל ואת העולם היהודי. האתר מספק מידע רב על תחומי המחקר השונים של המכון (כגון זקנה, קליטת עלייה ובריאות) ומציג את פרסומיו הרבים.

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

המרכז הוקם במטרה לבחון סוגיות במדיניות חברתית המאתגרות את החברה הישראלית, להרחיב את הדיון הציבורי בנושאים אלו ולנסח חלופות למדיניות חברתית בת קיימא. האתר מציג את הפרסומים השונים של המרכז, כולל ניירות עבודה, סקרים תקופתיים ומחקרים מיוחדים.

מכון ואן ליר

המכון עוסק בתחומי החברה האזרחית, התרבות והזהות היהודית ושיתוף הפעולה האזורי . באתר ניתן למצוא מחקרים, דוחות וניירות עמדה שפורסמו במכון.

מרכז אדוה

מרכז אדוה הוא מכון בלתי תלוי לחקר החברה הישראלית ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי. הוא מתמקד בחקר המדיניות החברתית בישראל וניתוחה ובוחן באופן ביקורתי את הצעדים הננקטים בתחומי התקציב, המיסוי והשירותים החברתיים - חינוך, בריאות, שיכון, רווחה, תחבורה וסביבה, וכן את השלכותיהם של צעדים אלה על החברה הישראלית כולה ועל כל אחת מהקבוצות המרכיבות אותה. האתר מציג את הפרסומים הרבים של המרכז ומספק מידע כללי על הפערים בישראל והשוואות בינלאומיות.

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

המכון הלאומי הוסמך על ידי מועצת הבריאות לעודד מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות שמטרתם להעריך את ביצועו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת השפעתו על שירותי הבריאות בישראל. האתר מציג את  הפעילות המחקרית של המכון וכן את הכנסים, דיוני המדיניות והמפגשים המדעיים שהוא מקיים.

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מכון מחקר עצמאי א-מפלגתי, המשמש מקור מידע, יעוץ ומחקר בנושא השלטון הדמוקרטי. באתר פרסומים שונים של המכון.

מרכז פנחס ספיר

מרכז מחקר אשר עוסק בנושאי פיתוח כלכלי, תעשייתי, חברתי, מדיני ותרבותי-חינוכי ומפרסם ניירות מחקר בנושאים הללו.

עבור לתוכן העמוד