סגל החוג

ד"ר גלית גז
תחומי ההוראה:
מרצה
תחומי המחקר:
הדרכה בעבודה סוציאלית
תחומי ההוראה:
קורסי שיטות שנה א'-יסודות התערבות ומיומנויות התערבות , קורס סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית

תחומי המחקר:
בריאות נפש ומשפחה
ד"ר יוסי כורזים-קורושי
תחומי ההוראה:
התערבות קהילתית בעבודה סוציאלית – למתחילים ולמתקדמים, שיתופי פעולה בין-ארגוניים ובין-תחומיים בעבודה סוציאלית, קידום קשרי אקדמיה-קהילה, מדיניות חברתית ומדיניות משפחה, ארגוני סינגור ולובי בתחומי החברה והרווחה

תחומי המחקר:
שיתופי פעולה בין-תחומיים בעבודה קהילתית ובעבודה סוציאלית, משילות משולבת בהתמודדות עם תופעת העוני, התפתחות הבינתחומיות בהכשרתם של עובדים סוציאליים
ד"ר ערגה קפולניק
תחומי ההוראה:
סמינר התערבות במשפחה

תחומי המחקר:
משפחה, גירושים, אובדן ושכול
תחומי ההוראה:
אנשים בוגרים עם מוגבלויות, חינוך מיוחד, קורסי הכשרה בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה

תחומי המחקר:
זוגיות של אנשים עם מוגבלויות, איכות חיים של אנשים עם מוגבלויות , מסגרות דיור חוץ ביתיות לאנשים בוגרים עם מוגבלויות
ד"ר שירה פגורק אשל
תחומי ההוראה:
שיטות התערבות בעבודה סוציאלית, הערכת תוצאות התערבות, אבהות

תחומי המחקר:
אירועים טראומטיים, יחסים במשפחה, אבהות
ד"ר אברהים מחאג'נה
תחומי ההוראה:
מרצה, רב תרבותיות, מדיניות חברתית

תחומי המחקר:
השלכות הגלובליזציה על החברה הערבית , נוער לומד במצוקה ומשבר , חקר העוני: העניים כ"סוכנים" , אקדמאים ערביים במוסדות ההשכלה הגבוהה
עבור לתוכן העמוד