• תמונה

מבנה התוכנית

תוכנית ה-B.A. הרב-תחומי מדעי המדינה וניהול מורכבת מארבע חטיבות:

 

חטיבה ראשונה – מדעי המדינה

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון:ממשל ופוליטיקה,מנהל ציבורי, יחסים בינלאומיים, יסודות המשטר בישראל ועוד.

 

חטיבה שנייה – ניהול ומשאבי אנוש

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: יסודות השיווק, ניהול משאבי אנוש, יזמות בארגונים ציבוריים ועוד .

 

חטיבה שלישית-פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: פילוסופיה של המדע, עולם המדע,שיטות מחקר כמותיות ועוד.

 

חטיבה רביעית – לימודים כלליים  

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: מבוא למשטר בישראל, הכרת הדתות בראייה רב תרבותית (יהדות, הדרוזים והתיישבותם בגליל, תולדות הנצרות,תולדות האסלאם ועוד).

 

עבור לתוכן העמוד