• תמונה

מבנה הלימודים

 

תוכנית ה-B.A. רב תחומי סוציולוגיה וניהול ומשאבי אנוש מורכבת מארבע חטיבות:

 

חטיבה ראשונה -  ניהול ומשאבי אנוש

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: יסודות השיווק, ניהול משאבי אנוש, יזמות בארגונים ציבוריים ועוד

 

חטיבה שנייה  – סוציולוגיה:

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: מבוא לסוציולוגיה,אנתרופולוגיה, חברה ישראלית ותחומי מגדר וזהות ועוד.

 

 

חטיבה שלישית-פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: פילוסופיה של המדע, עולם המדע, שיטות מחקר כמותיות ועוד

 

חטיבה רביעית- לימודים כלליים

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: מבוא למשטר בישראל  , הכרת הדתות בראייה רב תרבותית (יהדות, הדרוזים והתיישבותם בגליל, תולדות הנצרות, תולדות האסלאם ועוד ).

 

עבור לתוכן העמוד