• תמונה

מכרז פומבי מס' 04WB/17 - לביצוע עבודות בינוי ושימור בניין מערבי שלב II

  מכרז פומבי מס' 04WB/17 - מכרז בינוי ושימור בניין מערבי שלב שני
עבור לתוכן העמוד