• תמונה

תקנון הספריה

תקנון הספריה

נוסח מלא

ספריית המכללה היא ספריה אקדמית המלווה את הסטודנטים ואת הסגל בתהליכי הלמידה, ההוראה והמחקר.

זכאים להשאלת ספרים

1.      סטודנטים

2.      מרצי המכללה

3.      עובדי המכללה

4.      תלמידי מכינות ותלמידי המכללה האזורית- מותנית בהפקדת המחאת פיקדון על סך 500 ₪.

5.      קוראי חוץ- באישור מנהלת הספריה ותמורת תשלום שנתי של 200 ₪ והפקדת המחאת פיקדון על סך 500 ₪.

 

כללי השאלת ספרים

  1. זכות ההשאלה היא אישית ואינה ניתנת להעברה. ההשאלה תתבצע באמצעות תעודה מזהה בלבד.
  2. הספרים מושאלים לתקופות בהתאם לסטטוס ההשאלה של הספר. לא ניתן לשאול יותר מעותק אחד של אותו ספר.
  3. מספר פריטים להשאלה: סטודנטים ועובדים- עד 10 פריטים, מרצים- עד 25 פריטים, קוראי חוץ ותלמידים במסלולים לא אקדמיים- עד 3 פריטים.
  4. ספרי יעץ, סרטי DVD וכתבי עת אינם ניתנים להשאלה.
  5. ספרים שמורים ניתן לשאול ללילה אחד, החל משעה לפני הסגירה וחובה להחזירם עד 10:00 בבוקר למחרת. כמו כן, ניתן להוציאם לסוף שבוע, מיום חמישי שעה לפני הסגירה ועד השעה 10:00 ביום ראשון. לא ניתן להאריך את תקופת ההשאלה של ספרים שמורים.
  6. נסיעה לחו"ל, מילואים וכו' אינם פוטרים את הקורא מהחזרת הספר במועד. קורא המאחר להחזיר ספר בשל מחלה, יציג תעודה רפואית כדי שלא יחויב בקנס.
  7. במקרים מסוימים הספריה רשאית לדרוש בחזרה ספרים לפני תום תקופת ההשאלה.
  8. במקרה של קורא הטוען שהחזיר ספר, אך הספר אינו נמצא בספריה וגם אינו רשום על שם קורא אחר, הספריה תחפש אותו במשך תקופה שתיקבע על ידה, ואם לאחר תקופה זו לא יימצא הספר, תהיה הספריה רשאית לחייב את הקורא לרכוש ספר זהה במקומו, כנהוג במקרה של ספר אבוד.
  9. במקרה של שינוי כתובת או מספר טלפון, יש ליידע באופן מידי את ספרני דלפק ההשאלות.

 

הארכות

מתבצעת הארכה אוטומטית של הפריטים שנמצאים ברשות הקורא, למעט אלו המוזמנים על ידי קורא אחר. באחריות הקוראים לבדוק בעקביות מהו תאריך ההחזרה של כל ספר, כדי למנוע צבירת קנסות. תקופת ההארכה המקסימלית מוגבלת לשלושה חודשים. בתום תקופה זו חובה להחזיר את הספר, במידת הצורך יהיה ניתן לשאול אותו מחדש.

 

קנסות

איחור בהחזרת ספרים ואובדן ספר גוררים קנסות. זכות שירותי ההשאלה תישלל מן החייבים בקנס כלשהו, עד לאחר ביצוע תשלום הקנס.

1. הקנס על איחור בהחזרת ספר הוא 10 שקלים ליום בעבור ספר אחד. הקנס על ספר שמור הוא 15 ₪ לכל יום איחור.

2. קורא שיאבד ספר ששאל יחויב בהחזרת עותק זהה.

3. יש להחזיר את הספר עד שעה לפני סגירת הספריה, ספר שיוחזר לאחר מכן יחויב בקנס.

4. סטודנט שיאכל בספריה יחויב בקנס מיידי על-סך 50 שקלים.

 

הזמנת ספרים

הזמנת ספר מושאל מתבצעת על ידי הקורא בתנאי שאין עותקים זמינים של הספר בספריה.

ההזמנה מתבצעת דרך חיפוש1, יש להגיע לפריט, להגיע ללשונית "מיקום הפריט והזמנתו" וללחוץ על "הזמנה".

הודעה על ספר מוזמן שהגיע, תימסר בטלפון לקורא, והספר יישמר בדלפק ההשאלה עד שלושה ימים ממועד מסירת ההודעה.

לשאלות או לבירורים הנוגעים להשאלה, להארכה או להזמנה ניתן לפנות בטלפון: 04-6927745

 

אחת לתקופה הספריה עורכת בדיקה כוללת לאיתור סטודנטים שמאחרים בהחזרת ספר או חייבים בקנסות. סטודנטים בעלי חוב ייחסמו במערכת המנהלית, ועליהם להסדיר את החוב בחשבות המכללה ולהביא אישור לספריה כדי להסיר את החסימה.

שימו לב: אישור סיום התואר מותנה בסגירת כרטיס הקורא בספריה ובהסדר כל החובות כלפיה.

 

כללי התנהגות

1. יש לשמור על השקט ברחבי הספריה. עבודה בקבוצות מותרת רק באזורים המיועדים לכך.

2.חדרי השקט הם אזורים ללא דיבורים בכלל!!

3. אין להכניס לספריה דברי מאכל או משקה למעט מים בבקבוק.

4.חובה להעביר את מכשירי הטלפונים הניידים למצב שקט לפני הכניסה לספריה! שיחות אישיות נא לנהל מחוץ לספריה.

5. יש לשמור על שלמותם ועל ניקיונם של הספרים, ושל כל רכוש אחר שנמצא בספריה.

6. בגמר השימוש בספרים, נא להשאירם על השולחנות או להניחם על העגלות המיועדות לכך.

7.יש להישמע להוראות עובדי הספריה. קורא המתבקש להזדהות ולמסור את פרטיו האישיים לעובד הספריה חייב לעשות כן.

 

עבור לתוכן העמוד