• תמונה
סטודנטים

סטודנטים יקרים,

המנהל האקדמי על כל מדוריו אחראי למגוון שירותים מנהליים לסטודנט תוך ליוויו במהלך תקופת לימודיו החל מהרשמתו וכלה בשלב קבלת הזכאות וסיום התואר.

במסגרת המנהל אקדמי נערכות פעילויות שונות, כגון פרסום שנתון המכללה, פרסום נהלי ותקנוני המכללה, רישום לקורסים, הכרה בלימודים אקדמיים קודמים, אישור מועדי מבחן מיוחדים, תכנון וניהול מערך הבחינות, הפקת אישורים, הנפקת זכאויות ועוד.

המידע באתר זה ובדפי המנהל האקדמי יסייע לכם להכיר את נהלי המכללה ותקנוניה ויקל עליכם להיעזר בשירותים המנהלתיים השונים.

האתר מכיל מידע רב ועשיר הנחוץ למשך תקופת לימודיכם במכללה ובו גישה לשירותים מקוונים שונים. אמצעים מקוונים אלו מאפשרים לנו לקיים עמכם תקשורת מהירה, נוחה ויעילה.

המנהל האקדמי על כל יחידותיו, קרי מזכירויות החוגים, מדור בחינות, מדור תכניות לימודים וסטטוס, יועצים ומזכירות המנהל, עומדים לרשותכם בכל נושא.

בהצלחה בלימודים ושימוש יעיל ופורה באתר המכללה

שי סרוגו

סמנכ"ל למינהל אקדמי

 

 

 

שירותים אקדמיים לסטודנט

כניסה לשירותי מידע

לוח זמנים אקדמי

טלפונים חשובים ונותני שירות

תקנונים

מדור בחינות

תמיכה לאנגלית

שירותים מנהליים לסטודנט

טפסים

מחשוב ותקשורת

שכר לימוד וכספים

התמצאות ומבנים

תלונות

דיקנאט הסטודנטים

 

היחידה לקידום הסטודנט

היחידה למעורבות חברתית

היחידה לרווחת הסטודנט 

מרכז אקדמי לנוער

בית מדרש

תקנון למניעת הטרדה מינית

אגודת הסטודנטים

 

אתר אגודת הסטודנטים

כמה דברים על אגודת הסטודנטים

דרושים

לוח דרושים ושותפים

האגודה בפייסבוק

מלגות

 

 

 

שירותים אקדמיים לסטודנט

כניסה לשירותי מידע

לוח זמנים אקדמי

מדור בחינות

טלפונים חשובים ונותני שירות

תמיכה לאנגלית

מילון ערבי אנגלי

טקסטים לרמות האנגלית השונות

מילון עברי אנגלי

הכנה למבחן אמירם

תקנונים

תקנונים

תקנון שכר לימוד

תקנונים בר-אילן

תקנון הספריה

שירותים מנהליים לסטודנט

טפסים

מדור בחינות

שכר לימוד וכספים

מערך אקדמי

תלונות

תלונת לקוח

מחשוב ותקשורת

שכר לימוד וכספים

מדור שכר לימוד וכספים

טופסי שכר לימוד

שאלות ותשובות בנושא שכ"ל

שאלות ותשובות בנושא שכ"ל

התמצאות ומבנים

דיקנאט הסטודנטים

היחידה למעורבות חברתית

היחידה לקידום הסטודנט

היחידה לרווחת הסטודנט

המרכז האקדמי לנוער

המרכז האקדמי לנוער

אשכול רשויות גליל מזרחי

חוברת ימי העשרה של המרכז האקדמי לנוער

בית מדרש

אגודת הסטודנטים

אתר אגודת הסטודנטים

כמה דברים על אגודת הסטודנטים

דרושים

לוח דירות ושותפים

האגודה בפייסבוק

מלגות

שנתונים/תקנונים

שנתונים של המכללה האקדמית צפת

שנתון תשע"ה - המכללה האקדמית צפת

שנתון תשע"ו - המכללה האקדמית צפת

שנתון תשע"ז- המכללה האקדמית צפת

שנתון תשע"ח- המכללה האקדמית צפת

שנתון תשע"ט- המכללה האקדמית צפת

עבור לתוכן העמוד