• מדעי מעבדה רפואית

תקציר

תכנית הלימודים לפי שנים

 

שנה א: סך הכול 39 שעות שבועיות סמסטריאליות =4 נ"ז

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ה

מ

ביולוגיה של התא

ביולוגיה של התא מעבדה

2.0

2.0

ה

פיסיקה למדעי המעבדה הרפואית

3.0

ה

ת

מתמטיקה לביולוגים

2.0

1.0

ה

כימיה אנאורגנית א

2.0

ה

ת

כימיה אנאורגנית ב

2.0

1.0

ה

ת

ביוסטטיסטיקה

2.0

1.0

ה

כימיה אורגנית א

2.0

ה

אנטומיה ומבוא לפיסיולוגיה

2.0

ה

ת

גנטיקה כללית

2.0

1.0

ה

מבוא לביוכימיה

2.0

ה

מ

מיקרוביולוגיה כללית

2.0

2.0

ה

ומבוא לווירולוגיה

1.0

מ

היסטולוגיה וציטולוגיה

2.0

ה

פתולוגיה כללית

2.0

ה

מבוא לאימונולוגיה

2.0

ה

כישורי למידה מדעית

1.0

 

שנה ב: סך הכול 40 שעות שבועיות סמסטריאליות = 40 נ"ז.

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ה

מ

ביוכימיה

3.0

2.0

מ

כימיה אנאורגנית ואורגנית מעבדה

2.0

ה

ת

כימיה אורגנית ב

2.0

1.0

ה

וירולוגיה קלינית

2.0

ה

מבוא להמטולוגיה

2.0

ה

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית

2.0

ה

מבנה וארגון מעבדה רפואית והכרת מכשור רפואי

2.0

ה

ת

פיסיולוגיה של מערכות לב, דם ונשימה

2.0

1.0

ה

מ

מיקרוביולוגיה רפואית וכמותרפויטיקה

4.0

4.0

ה

ת

יישומי מחשב במעבדה הרפואית

1.0

1.0

ה

אנדוקרינולוגיה

2.0

ה

רדיוביולוגיה

2.0

ה

מ

אימונולוגיה- אימונו פתולוגיה ואימונוגנטיקה

2.0

1.0

ה

פרו סמינריון וקריאה מדעית

2.0

 

שנה ג: סך הכול 25 שעות שבועיות סמסטריאליות + 600 ש"ע התמחות מעשית שהן 16 נ"ז = 40 נ"ז.

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ה

מיקרוביולוגיה רפואית מתקדמת (פתוגנים מיוחדים, מיקולוגיה ופרזיטולוגיה)

3.0

ה

מ

המטולוגיה ובנקאות דם

2.0

1.0

ה

ביוכימיה קלינית ופתולוגית + סטיות תורשתיות

3.0

ה

פרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה

2.0

ה

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית מתקדמת

2.0

ה

ת

פיסיולוגיה של מערכות עיכול, הפרשה ורביה

2.0

1.0

ה

בקרת איכות ובטיחות במעבדה רפואית

1.0

ה

ניהול סיכונים ואתיקה במעבדה הרפואית

2.0

ה

סמינריון בנושאי המעבדה הרפואית

2.0

ה

קורסי בחירה

4.0

מ

התמחות מעשית סטאז'

16.0

ההתמחות כוללת 600 שעות נטו שהן 16 נ"ז

 

8.2.5 קורסי בחירה

בשנה ג על התלמיד לבחור 4 שעות סמסטריאליות מרשימת הקורסים להלן:

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ה

אולטרהסטרוקטורה של המבנה התאי

2.0

ה

פיסיולוגיה של התא

2.0

ה

פוריות והפריה חוץ גופית(בשבתון תשע"ה)

2.0

ה

ציטוגנטיקה קלינית

2.0

ה

תרביות תאים

2.0

ה

פתולוגיה מערכתית

2.0

ה

מעבדנות קלינית – מהמעבדה לאיבחון

2.0

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד