• מדעי מעבדה רפואית

תקציר

תכנית הלימודים לפי שנים

שנה א: סך הכול 40 שעות שבועיות סמסטריאליות = 40 נ"ז

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ה

מ

ביולוגיה של התא  א'

ביולוגיה של התא מעבדה

2.0

2.0

ה

פיסיקה למדעי המעבדה הרפואית

2.0

ה

עקרונות במיקרוסקופית האור והאלקטרונים

1.0

ה

ת

מתמטיקה לביולוגים

2.0

1.0

ה

כימיה אנאורגנית א'

2.0

ה

ת

כימיה אנאורגנית ב'

2.0

1.0

ה

ביוסטטיסטיקה

3.0

ה

כימיה אורגנית א'

2.0

ה

אנטומיה ומבוא לפיסיולוגיה

2.0

ה

גנטיקה כללית

3.0

ה

מבוא לביוכימיה

2.0

ה

מ

מיקרוביולוגיה כללית

2.0

2.0

ה

מבוא לווירולוגיה

1.0

ה / מ

היסטולוגיה וציטולוגיה

2.0

ה

פתולוגיה כללית

2.0

ה

מבוא לאימונולוגיה

2.0

ה

כישורי למידה מדעית

1.0

מ

כימיה אנאורגנית מעבדה

1.0

 

שנה ב: סך הכול 41 שעות שבועיות סמסטריאליות = 41 נ"ז.

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ה

מ

ביוכימיה

3.0

2.0

מ

כימיה אורגנית מעבדה

1.0

ה

ת

כימיה אורגנית ב'

2.0

1.0

ת

תגבור תרגיל בכימיה אורגנית ב'

1.0

ה

וירולוגיה קלינית

2.0

ה

מבוא להמטולוגיה

2.0

ה

ביולוגיה של התא ב' – פתולוגיה תאית

2.0

ה

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית

2.0

ה

מבנה וארגון מעבדה רפואית והכרת מכשור רפואי

2.0

ה

ת

פיסיולוגיה של מערכות לב,דם ונשימה

2.0

1.0

ה

מ

מיקרוביולוגיה רפואית וכמותרפויטיקה

4.0

4.0

ה

אנדוקרינולוגיה

2.0

ה

יישומי מחשב במעבדה הרפואית

1.0

ה

רדיוביולוגיה

2.0

ה

מ

אימונולוגיה- אימונופתולוגיה ואימונוגנטיקה

2.0

1.0

ה

פרו סמינריון וקריאה מדעית

2.0

שנה ג: סך הכול 23 שעות שבועיות סמסטריאליות + 600 ש"ע התמחות מעשית סה"כ =39 נ"ז.

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ה

מיקרוביולוגיה רפואית מתקדמת (פתוגנים מיוחדים, מיקולוגיה ופרזיטולוגיה)

3.0

ה

מ

המטולוגיה ובנקאות דם

2.0

1.0

ה

ביוכימיה קלינית ופתולוגית + סטיות תורשתיות

3.0

ה

פרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה

2.0

ה

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית מתקדמת

2.0

ה

ת

פיסיולוגיה של מערכות עיכול, הפרשה ורביה

2.0

1.0

ה

בקרת איכות ובטיחות במעבדה רפואית

1.0

ה

מעבדנות קלינית – מהמעבדה לאבחון

2.0

ה

סמינריון בנושאי המעבדה הרפואית

2.0

ה

קורסי בחירה

2.0

מ

התמחות מעשית סטאז'

16.0

ההתמחות כוללת 600 שעות נטו שהן 16 נ"ז

 

בשנה ג' על הסטודנט לבחור סמינריון אחד מרשימת הסמינריונים:

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ס

סמינריון במיקרוביולוגיה

2.0

ס

סמינריון בביולוגיה מולקולרית

2.0

ס

סמינריון בביוכימיה

2.0

ס

סמינריון בסמני סרטן

2.0

 

8.2.5 קורסי בחירה

בשנה ג על התלמיד לבחור 2 שעות סמסטריאליות מרשימת קורסי הבחירה להלן:

נושא הקורס

שעות סמסטריאליות

ה

מחלות אוטואימוניות

2.0

ה

ניהול סיכונים ואתיקה במעבדה הרפואית

2.0

ה

אתגרים בקליניקה וטיפול במחלות

2.0

ה

פוריות והפריה חוץ גופית

2.0

ה

עקרונות בשיגור תרופות

2.0

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד