• ספרות אמנות ומוסיקה

מבנה הלימודים

הלימודים נמשכים שלוש שנים. כדי לקבל תואר ראשון יש לצבור 120 נקודות זכות, מהן כשני שלישים במסלול הראשי וכשליש בשיעורים בינתחומיים, בשיעורי המסלולים האחרים ובמקצועות בחירה מתוך היצע המכללה.

התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים.

בשנה א ישתתפו כל הסטודנטים בשיעורי מבוא המשותפים לשלוש האמנויות, והם ילמדו בחטיבה אחת את נושא התמחותם. בשנה ב יתפצלו הלימודים, והסטודנט ילמד בעיקר במסלול הראשי שלו. בשנה ג יעמיקו הלימודים במסלול הראשי, אך יודגש שוב הרעיון הבין-תחומי. בשנה זו יערכו שני סמינריונים: האחד בנושא בין-תחומי והשני בתחום ההתמחות. כל סמינריון יסתיים בהגשת עבודה סמינריונית למרצה.

 

 

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד