• משפטים

מערכת שעות- תשע"ג

שנה א סמסטר א

 

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

09:00-08:15

 

שיטות משפט 70102-

פרופ מ. ראבילו

עו"ד א. כבישי

(8:15 – 11:30)

כתיבה וקריאה משפטית

70140-01

עו"ד י. עפרון

(8:15- 9:45)

דיני נזיקין – המשך

70106-01

דר' ש. וולפמן

(11:30-8:15)

 

10:00-09:00

 

 

11:00-10:00

 

יסודות המשפט הישראלי ומקורותיו

70104-01

ד"ר א. אורנשטיין

(11:30-10:00)

 

12:00-11:00

 

 

13:00-12:00

 

מבוא למשפט פרטי

70103-01

ד"ר זיברשטיין

(13:30-12:00)

דיני עונשין

707107-01

ד"ר מ. ותד

(13:30-12:00)

אתיקה מקצועית א'

70111-01

ד"ר פ. ליפשיץ אבירם

(13:30-12:00)

 

14:00-13:00

 

 

15:00-14:00

 

דיני חוזים

70116-01

ד"ר נ. מונין

עו"ד א. כבישי

(16:30-14:00)

דיני נזיקין

70106-01

ד"ר ש. וולפמן

(15:30-14:00)

 

16:00-15:00

 

משפט חוקתי

70110-01

ד"ר מ.ותד

(16:30-14:00)

 

17:00-16:00

 

אקטואליה משפטית

70133-01

ד"ר ש. וולפמן

(17:30-16:00)

 

18:00-17:00

 

 

 

 

19:00-18:00

 

 

 

 

 

20:00-19:00

 

 

 

 

 

21:00-20:00

 

 

 

 

 

22:00-21:00

 

שנה א סמסטר ב

 

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

09:00-08:15

 

מבוא לתורת המשפט

70101-01

פרופ מ. ראבילו

עו"ד א. כבישי

(8:15-11:30)

משפט בינלאומי פומבי ומוסדות בינלאומיים

70120-01

ד"ר נ. מונין

(10:45-8:15)

 

 

10:00-09:00

 

ערבית מדוברת

70115-01

נ.האופט

(10:30-9:00)

 

11:00-10:00

 

 

12:00-11:00

 

מבוא למשפט עברי

70112-01

ד"ר א. אורנשטיין

(13:30-11:00)

משפט חוקתי – המשך

7011-01

ד"ר מ.ותד

(13:30-11:00)

 

13:00-12:00

 

דיני חוזים – המשך

70116-01

ד"ר נ. מונין

עו"ד א. כבישי

(14:30-12:00)

 

14:00-13:00

 

 

15:00-14:00

 

דיני עונשין – המשך

70107-01

ד"ר מ.ותד

(16:30-14:00)

הבעה עברית מתקדמת

ד"ר נ. שתיל

70108-01

(15:30-14:00)

 

16:00-15:00

 

 

 

17:00-16:00

 

 

 

 

18:00-17:00

 

 

 

 

 

19:00-18:00

 

 

 

 

 

20:00-19:00

 

 

 

 

 

21:00-20:00

 

 

 

 

 

22:00-21:00

 

שנה ב סמסטר א

 

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

09:00-08:15

 

דיני תאגידים

70118-01

ד"ר י. זילברשטיין

(10:30-8:15)

משפט מנהלי

70122-01

ד"ר א. אורנשטיין

(9:45-8:15)

דיני קניין

70114-01

ד"ר פ. אבירם ליפשיץ

עו"ד א. כבישי

(9:45-8:15)

 

10:00-9:00

 

 

11:00-10:00

 

פסיכולוגיה למשפטנים

70127-01

פרופ' מ. אדד

(11:30-10:00)

משפט האיחוד האירופי

70142-01

ד"ר נ. מונין

(12:30-10:00)

סדר דין פלילי

70119-01

ד"ר א. הרדוף

(11:45-10:00)

 

12:00-11:00

 

 

13:00-12:00

 

אנגלית למשפטנים

7011301

עו"ד א.כבישי

(13:30-12:00)

מבוא לדיני בריאות משפט א

70105-01

עו"ד א, אסמן

(13:30-12:00)

 

14:00-13:00

 

משפט מסחרי

70405-01

ד"ר פ. אבירם ליפשיץ

(15:30-13:00)

 

15:00-14:00

 

סדר דין פלילי

70119-01

ד"ר א. הרדוף

(15:00-13:45)

 

 

16:00-15:00

 

דיני עבודה

70123-01

ד"ר א. אורנשטיין

עו"ד י. טיבי

השופט מירון שוורץ

(19:30-15:30)

 

 

17:00-16:00

 

בחירה

עדיפות לרישום לפי ממוצע ציונים

עריכה משפטית (ידיעון) קורס שנתי

70-217

עו"ד א. כבישי

המפגשים יערכו ע"פ תאריכים בתיאום עם המרצה

 

 

18:00-17:00

 

 

 

19:00-18:00

 

 

 

 

20:00-19:00

 

 

 

 

 

21:00-20:00

 

 

 

 

 

22:00-21:00

 

שנה ב סמסטר ב

 

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

09:00-08:15

 

דיני משפחה

70123-01

ד"ר י. זילברשטיין

פרופ' י. קפלן

(11:30-8:15)

משפט מנהלי – המשך

70122-01

ד"ר א. אורנשטיין

דיני קניין – המשך

70114-01

ד"ר פ.אבירם ליפשיץ

עו"ד א. כבישי

(10:45-8:15)

 

10:00-09:00

 

 

11:00-10:00

 

 

12:00-11:00

 

 

מבוא לדיני בריאות ומשפט ב

70121-01

עו"ד א. אוסמן

(12:30-11:00)

 

13:00-12:00

 

דיני תאגידים – המשך

70118-01

ד"ר י. זילברשטיין

(13:30-12:00)

אתיקה בעסקים

70321-01

ד"ר פ. ליפשיץ אבירם

 

14:00-13:00

 

 

 

15:00-14:00

 

 

בחירה

סוגיות משפטיות של טיפול בקטינים

70322-01

(פתוח גם לתלמידי חוגים אחרים)

ד"ר פ. ליפשיץ אבירם

(15:30-14:00)

 

 

16:00-15:00

 

 

 

 

17:00-16:00

 

 

 

 

 

18:00-17:00

 

 

 

 

 

19:00-18:00

 

 

 

 

 

20:00-19:00

 

 

 

 

 

21:00-20:00

 

 

 

 

 

22:00-21:00

 

שנה ג סמסטר א

 

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

09:00-08:15

 

בחירה

תיאוריות בקרימינולוגיה

70205-01

פרופ' מ. אדד

(8:15-9:45)

סמינריון

הגנות במשפט הפלילי

70421-01

דר' ח. גאנים

(8:15-9:45)

סמינריון

דיני תרופות וסעדים זמניים

70236-01

ד"ר ש. וולפמן

בחירה

משפט מוסלמי

70203-01

עו"ד א. אוסמן

סמינריון

זכויות אדם

070223-01

ד"ר מ. ותד

 

10:00-09:00

 

בחירה

קליניקה לרפואה משפט ואתיקה

70418-01

עו"ד א. אסמן

(9:00- 12:00)

הערה: המפגשים יתקיימו בבי"ח זיו אחת לשבועיים

11:00-10:00

 

בחירה

הפשע המקוון

70422-01

ד"ר א. הרדוף

(10:00-11:30)

בחירה

שותפות וניסיון בדין הפלילי

70423-01

ד"ר ח. גאנם

(10:00-11:30)

בחירה

פסיכיאטריה ומשפט

70306-01

ד"ר ש. וולפמן

בחירה

סוגיות במקרקעין

70320-01

ד"ר פ. אבירם ליפשיץ

12:00-11:00

 

13:00-12:00

 

דיני מיסים

70126-01

ד"ר נ. מונין

(13:00-12:00)

סמינריון

החינוך המשפטי

70325-01

עו"ד י. עפרון

בחירה

זכויות אדם ולוחמה בטרור

70225-01

ד"ר מ. ותד

קורסי בחירה מרוכזים

שיבוץ לפי תאריכים יתקיימו 4 פגישות בכל קורס בין השעות : 8:15-13:30

אכיפת חיובים

7041201

עו"ד א. כבישי

גישור ויישוב סכסוכים

70227-01

(תנאי קדם: מו"מ)

עו"ד י. עפרון

14:00-13:00

 

15:00-14:00

 

סדר דין אזרחי

70128-01

ד"ר א. אורנשטיין

עו"ד י. עפרון

בהנחיה אקדמית של השופט ש. לוין

(16:30-14:00)

בחירה

מעמדם המשפטי של הדרוזים בישראל

70229-01

ד"ר א. כאמל

(פתוח לתלמידים מכל החוגים)

 

16:00-15:00

סמינריון

פוקו והמשפט

70315-01

ד"ר י. זילברשטיין

בחירה

עבריינות צווארון לבן

70207-01

פרופ' ש.ג. שוהם

17:00-16:00

אמצעי תשלום ומסמכים סחירים

70131-01

ד"ר פ. אבירם ליפשיץ

בחירה

משפט מבוים

70425-01

ד"ר מ. ותד

(הערה: המפגשים לא יתקיימו מדי שבוע אלא בתיאום עם המרצה)

18:00-17:00

בחירה

מפגש שיח אקדמי

ד"ר נ. מונין

עו"ד י. עפרון

(המפגשים יתקיימו אחת לחודש

(18:30-17:00)

 

19:00-18:00

בחירה

דיני איכות הסביבה 1 נ"ז

ד"ר י זילברשטיין

חצי סמסטר

דיני צבא ובטחון 1 נ"ז

70431-01

ד"ר י. זילברשטיין

חצי סמסטר

(19:30-18:00)

בחירה

רשלנות רפואית

7031201

ד"ר פ. אבירם ליפשיץ

 

 

20:00-19:00

 

 

 

21:00-20:00

 

 

 

 

 

22:00-21:00

 

שנה ג סמסטר ב

 

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

09:00-08:15

 

בחירה

עבריינות בני נוער

70206-01

פרופ' ש.ג. שוהם

בחירה

משא ומתן ותקשורת בינאישית למשפטנים

70210-01

ד"ר ד. קידר

עו"ד י. עפרון

לפי תאריכים

(8:15-11:30)

בחירה

משפט מבויים – המשך

70425-01

דר' מ. ותד

הערה: המפגשים לא יתקיימו מדי שבוע אלא בתיאום עם המרצה)

 

10:00-09:00

 

בחירה

קליניקה לרפואה משפט ואתיקה המשך

70418-01

עו"ד א. אסמן

(9:00-12:00)

הערה: הלימודים יתקיימו בבי"ח זין אחת לשבועיים

11:00-10:00

 

בחירה

(משותף עם מ. התנהגות)

טירוף סטייה ויצירה

70218-01

פרופ' ש.ג. שוהם

קניין רוחני א'

70125-01

ט.נ.

12:00-11:00

 

13:00-12:00

 

סדר דין אזרחי – המשך

70128-01

ד"ר א. אורנשטיין

עו"ד י. עפרון

בהנחייה אקדמית של השופט ש. לוין

בחירה

אתיקה עסקית

70321-01

ד"ר פ. אבירם ליפשיץ

(13:30-12:00)

אתיקה מקצועית ב'

70129-01

ד"ר פ. ליפשיץ אבירם

(13:00-12:00)

 

14:00-13:00

 

 

15:00-14:00

 

בחירה

סוגיות משפטיות של טיפול בקטינים

70322-01

(פתוח גם לתלמידי חוגים אחרים)

ד"ר פ. ליפשיץ אבירם

(15:30-14:00)

משפט בינלאומי פלילי

70132-01

ד"ר מ. ותד

(15:30-14:00)

 

16:00-15:00

 

משפט בינלאומי פרטי

70224-01

ד"ר י. זילברשטיין

(15:30-14:00)

 

17:00-16:00

 

בחירה

משא ומתן ותקשורת בינלאומית למשפטנים – המשך

70210-01

ד"ר ד. קידר

עו"ד י. עפרון

לפי תאריכים

(17:30-16:00)

סמינריון

בריאות משפט ואתיקה

70310-01

פרופ' א. כרמי

עו"ד א. אוסמן

(17:30-16:00)

 

18:00-17:00

 

בחירה

מפגשי שיח אקדמי – המשך

ד"ר נ. מונין

עו"ד י. עפרון

(המפגשים יתקיימו אחת לחודש)

 

19:00-18:00

 

 

 

 

20:00-19:00

 

 

 

 

 

21:00-20:00

 

 

 

 

 

22:00-21:00

 

שנה ד סמסטר א

 

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

09:00-08:15

 

בחירה

תיאוריות בקרימינולוגיה

70205-01

פרופ' מ. אדד

(8:15-9:45)

סמינריון

הגנות במשפט הפלילי

70421-01

דר' ח. גאנם

(8:15-9:45)

סמינריון

דיני תרופות וסעדים זמניים

70236-01

ד"ר ש. וולפמן

בחירה

משפט מוסלמי

70203-01

עו"ד א. אסמן

סמינריון

זכויות אדם

070223-01

ד"ר מ. ותד

קורסי בחירה מרוכזים

שיבוץ לפי תאריכים יתקיימו 4 פגישות בכל קורס בין השעות:

8:15-13:30

אכיפת חיובים

70412-01

עו"ד א. כבישי

גישור ויישוב סכסוכים

70227-01

(תנאי קדם: מו"מ)

עו"ד י. עפרון

10:00-09:00

 

11:00-10:00

 

בחירה

הפשע המקוון

70422-01

ד"ר א. הרדוף

(10:00-11:30)

בחירה

שותפות וניסיון בדין הפלילי

70423-01

ד"ר ח. גאנם

(10:00-11:30)

בחירה

פסיכיאטריה ומשפט

70306-01

ד"ר ש. וולפמן

בחירה

סוגיות במקרקעין

70320-01

ד"ר פ. ליפשיץ אבירם

12:00-11:00

 

13:00-12:00

 

סמינריון

מכר ומתנה

70318-01

פרופ' מ. ראבילו

סמינריון

החינוך המשפטי

70325-01

עו"ד י. עפרון

דיני ראיות

70130-01

ד"ר א. הרדוף

(12:00-17:30)

14:00-13:00

 

15:00-14:00

 

בחירה

שילוב המשפט העברי במדינת ישראל

70208-01

פרופ' א. ראבילו

ד"ר י. זילברשטיין

בחירה

מעמדם המשפטי של הדרוזים בישראל

70229-01

ד"ר א. כאמל

(פתוח לתלמידי כל החוגים)

 

16:00-15:00

 

 

17:00-16:00

סמינריון

פוקו והמשפט

70315-01

ד"ר י. זילברשטיין

בחירה

עבריינות צווארון לבן

70207-01

פרופ' ש.ג. שוהם

 

 

18:00-17:00

 

 

19:00-18:00

בחירה

דיני איכות הסביבה 1 נ"ז

70430-01

ד"ר י. זילברשטיין

חצי סמסטר

דיני צבא וביטחון 1 נ"ז

70431-01

ד"ר י. זילברשטיין

חצי סמסטר

(19:30-18:00)

 

בחירה

ניהול סיכונים ורשלנות רפואית

70312-01

דר' פ. ליפשיץ אבירם

 

 

20:00-19:00

 

 

 

21:00-20:00

 

 

 

 

 

22:00-22:00

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד