• משפטים

עקרונות מקצועיים ומנחים

א. בית הספר למשפטים שואף בראש ובראשונה להכשיר אנשי מקצוע בשדה המשפט. לשם כך כוללת תכנית ההוראה מקצועות בסיסיים רבים שעורך הדין נזקק להם בבואו לשרת לקוחות שונים. כמו כן יצייד בית הספר את לומדיו בכלים הנדרשים למימוש מיטבי של השירות המשפטי, לרבות אמנות הניסוח בכתב ותורת הטיעון בעל פה.

ב. בית הספר ישקוד וישמור על אתיקה מקצועית. הנחת היסוד ונקודת המוצא של משנה זו מעוגנות בתפיסה שעל פיה האתיקה המקצועית חשובה מאוד בקרב אלו שיעסקו במשפט וכי קיים קשר מובהק בין ההתנהלות האתית של אנשי המקצוע ובין התנהגותם האתית הטרומית בתקופת לימודיהם האקדמיים.

ג. בית הספר מאמין כי כדי לטעת ערכי מוסר גבוהים בקרב תלמידיו, אין להסתפק בהעברת ידע תיאורטי בקורסים, כגון "אתיקה מקצועית" אלא יש ליישם אותו, הלכה למעשה, במתודיקה חינוכית נאותה ובמסגרת החיים הסטודנטיאליים.

ד. בית הספר ידאג:

1. לקביעת כללי יושר אקדמי אקטיביים שיהיו מוכרים, מובנים ומקובלים על כלל האנשים במערכת – מרצים ותלמידים כאחד.

2.ליצירת קהילת תלמידים ערכית, שבה מוטמעים כללים של יושר אישי ויחס של כבוד הדדי בין מרצים ובין תלמידים ובין תלמידים ובין עצמם.

3.להקמה של מערכת חינוכית שתדאג להטמיע כללים של יושר אקדמי בקרב התלמידים והמרצים כאחד.

4.להתוויית כללים בסיסיים להוראה איכותית, הוגנת ומאתגרת, שהיעד המרכזי שלה הוא דאגה לצמיחה אינטלקטואלית, משפטית וערכית של התלמידים.

ה. בית הספר שואף להנחיל לתלמידיו לא רק איכות מקצועית והתנהלות מוסרית אלא גם לספק להם גישה למכמני התרבות האנושית. מכלול השיעורים יציע לתלמידים מגוון של קורסי מבוא בתחומי פילוסופיה ואתיקה, היסטוריה וכיו"ב.

 

 

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד