• עבודה סוציאלית

יעדים

פיתוח מודעות והבנה של האדם בהתיחס להתפתחותו הפסיכו-סוציאלית והזיקה ההדדית בין מקומו בחברה לבין תפקידיה והתחייבויותיה של החברה כלפיו.

הקניית הכרה והבנה של תהליכים חברתיים וכלכליים המשפיעים על אנשים בחברה בכלל ובמדינת ישראל בפרט.

הבנה של הצרכים הייחודיים של קבוצות שונות בחברה בהיבטים רב תרבותיים וכן הכרה של מערכות שירותי הרווחה לרבות שירותים מיוחדים לקבוצות חברתיות מסוימות.

 

 

 

 

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד