דרך הגשת בקשות

את הבקשות יש לשלוח סרוקות או כ-  PDFכולל חתימות במייל ליו"ר המרכז -  yossikorazim@gmail.com כל בקשה שתוגש תקבל עם הגשתה מספר זמני אשר ישלח לחוקרים המגישים; יש לוודא קבלת מספר הגשה לכל בקשה.

עבור לתוכן העמוד